Ska hitta vaccin mot fästingburen TBE

Ett forskningsprojekt med målet att minska antalet fästingburna infektioner hos både människor och djur har beviljats drygt 40 miljoner kronor från EU. – Vi kommer fokusera på förebyggande åtgärder och på bättre behandling. Det vill säga nya vaccin och läkemedel men också bättre diagnostik, säger Magnus Johansson, forskare vid Örebro universitet.

TBE är allvarligt och på uppgång och eftersom det är ett virus och inte en bakterie kan man inte behandla TBE med antibiotika och i nuläget finns inget botemedel. Örebroforskarna kartlägger virusets arvsmassa för att lägga grunden till ny medicin och bättre vaccin.

– Bakterier är ofta enklare att behandla. Virus interagerar med värden och lär sig snabbt att ta sig runt de hinder vi lägger i vägen. Inom projektet ska vi försöka få fram nya antivirala läkemedel. De blockerar viruset från att infektera cellen eller från att replikera sin arvsmassa i cellen. Fästingburna sjukdomar, inte bara TBE, är ett stort och växande problem och vi behöver ta ett samlat grepp där vi utformar gemensamma strategier, säger Magnus Johansson.