Rejäl slant till upprusning av Järle station

Örebro kommun stödjer stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg med ett bidrag på 100 000 kronor till en omfattande renovering av Järle station. Det gamla stationshuset bedöms vara kulturhistoriskt värdefull och fungerar som ett besöksmål för både örebroare och tillresta turister. Den senaste omfattande renoveringen skedde för drygt trettio år sedan.

–  Järle station är kulturhistoriskt värdefull och ett besöksmål för både turister och örebroare. För att även framtida generationer ska kunna ha glädje av platsen och för att möjliggöra fortsatt verksamhet i huset är det bra att Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg vill göra den här satsningen. Örebro kommun bidrar gärna, säger Björn Sundin (S), ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

Stationshuset ägs av museistiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg och disponeras av Järle Byalag. Byggnaden uppfördes redan år 1853-1854 är Sveriges äldsta bevarade stationshus och en del av landets första normalspåriga järnvägssträckning för person- och godstrafik.

– Det här är en av våra betydelsefulla sevärdheter och mötesplatser på landsbygden. Vi vill att hela Örebro ska leva och därför är detta en viktig satsning, säger Hannah Ljung (C) vice ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.