Så ska kullerstenarna bli plattare – Ny teknik testas i höst

IMG_0110

I höst ska Örebro kommun pröva en ny teknik för att jämna ut underlaget på kullerstensgator i city. Det stenmjöl som ligger mellan gatstenarna försvinner av olika orsaker, bland annat sugs den upp när gatorna städas med sopmaskinerna. Ett par gånger varje år har kommunens tekniska förvaltning därför fyllt på med stenmjöl mellan kullerstenarna för att jämna ut underlaget för trafikanterna.

– Nu ska vi testa på Kungsgatan med en annan massa, som är mer betongliknande. En massa som är flexibel, förklarar Jonas Harrysson, gruppchef på bygg och drift inom tekniska förvaltningen.

IMG_0125IMG_0119