Tre nya Bo Trygg-boenden byggs

Örebro kommun har beslutat att låta Bo Trygg bygga ytterligare tre nya gruppbostäder. De ska stå klara under nästa år. Boendena kommer att byggas i Mellringe, Hovsta och Mosås.

– De är efterlängtade både av människor som väntar på att få ett boende och av människor som väntar på att få flytta hem för att komma närmre sin familj, säger Rasmus Persson (C), ordförande i Programnämnd Social välfärd.

Beslutet sker efter upphandling av gruppbostäder i tre separata lägen, där Bo Trygg vann samtliga.

– Gruppbostäderna är specialanpassade för olika funktionsnedsättningar, säger Susanne Lindholm (KD), presidieledamot i programnämnden.