Från parad till vardag – arbetar för mångfald inom idrotten

IMG_0102

Nyligen firade vi Örebro Pride. En festival i glädjens tecken som vill upplysa och påminna oss om betydelsen av mänskliga rättigheter, rätten att inte bedömas eller särbehandlas utifrån könsidentitet och sexualitet. Inom idrotten i Örebro län utgör mänskliga rättigheter och allas lika värde en fundamental del av verksamheten. Vi arbetar ständigt med frågor som på olika sätt gestaltar demokratiska värderingar.

Oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionalitet, sexualitet eller ålder önskar idrotten välkomna alla som vill idrotta. Varje dag erbjuder idrottens ledare mötesplatser för människor som annars inte skulle mötas. Genom idrotten skapas gemenskap, glädje och förebilder som inspirerar och motiverar unga människor till ett aktivt liv. Utan idrottsföreningars ideella engagemang skulle vårt samhälle bli mer slutet och utanförskapet öka.

Men vi vill och kan bli ännu bättre! Vid Pride-seminariet ”Jävla bögspel”, som handlade om idrott och HBTQ, blev det tydligt att idrotten kan bli bättre på att respektera olikheter och uppskatta mångfald. Exempelvis så har Sverige idag över 200 000 herrfotbollspelare men bara ett fåtal har kommit ut som homosexuella, Kvinnors fotboll och idrottande har generellt sämre förutsättningar, inte minst ekonomiskt. Möjliga vägar till förändring som diskuterades var ökad normkritisk kunskap och metodutveckling. I idrottens arbete för ökad jämställdhet, jämlikhet och mångfald återstår mycket att göra.

Traditionella normer, ofta skapade av män, är fortfarande starka i stora delar av idrottsrörelsen. Idrotten behöver alltså Örebro Pride både som påminnelse och inspiration för alla människors lika rättigheter. Inom idrotten kan vi bli bättre på att mixa tjejer och killar – detta förändrar rådande normer. Inom ledarutbildning och på ledarträffar kan vi bli bättre på att reflektera över våra egna värderingar och villkoren för en idrottslig mångfald. Idrotten står för glädje, gemenskap och respekt och dessa demokratiska värden måste ständigt försvaras och förtydligas.

Marie-Louise Forsberg Fransson, Ordförande, Örebro läns idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Örebro län

Charlotta Stenhem, Distriktsidrottschef, Örebro läns idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Örebro län

Daniel Alsarve, Projektledare ”Unga satsar jämt” – ett jämställdhets- och maskulinitetsprojekt Örebro läns idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Örebro län