Kommunen har nöjda kunder – bygglov och markförsäljning ökar mest

Örebro kommun ger bra service till medborgarna. Det visar SKLs ”nöjd kund-index”. På en skala 1 till 100 får Örebro betyget 73.  

– Det är mycket glädjande att vi efter ett omfattande utvecklingsarbete nu ligger i topp i servicemätning till våra företag i kommunen. Vi uppträder nu som en kommun från politik till alla verksamheter genom att lyssna, förbättra och återkoppla kommunservicen vilket stärker näringslivsklimatet i en starkt växande kommun, säger Lennart Bondeson Kd, ansvarig för näringslivsfrågor i Örebro kommun.

När det gäller markupplåtelse står Örebro för den största förbättringen i landet sedan 2013, från 49 till 69.

”Här har arbetet gått ut på att effektivisera handläggningsprocessen och förbättra dialogen med företagen. En sak som underlättar för både företagen och kommunen är att vi nu skickar ut tidigare ansökningshandlingar för uteserveringar till företagen, istället för att de ska behöva fylla i handlingar på nytt”, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Bygglov ökar i betyg från 50 till 68. ”Genom en tät dialog med företagare om service via öppna frukostmöten, telefonintervjuer och fokusgrupper har inte bara bygglov, utan hela stadsbyggnadsprocessen utvecklats och effektiviserats”, uppger kommunen.

 

,