Prognos om ökad sysselsättning i höst

Arbetsgivarna i Mälardalen fram emot en senhöst med ökad sysselsättning. Landets mest aktiva arbetsmarknad väntas dock i Stockholms- och Uppsalaregionen och branschundersökningen visar en rejäl ökning för finans-, fastighets- och konsultbranscherna, enligt uppgifter från företaget Manpower.

– En positiv sysselsättningsprognos i mellersta delen av landet, där det finns många små och medelstora företag, är en välkommen signal. Att sedan arbetsgivarna i samtliga tre storstadsregioner förväntar sig en aktiv arbetsmarknad kan vara tecken på en stärkt konjunktur. Samtidigt är det bekymmersamt att både energisektorn och byggbranschen har lämnat svaga jobbprognoser, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.