Vanligaste ”trafikolyckan” är att man ramlar

IMG_0112

Den vanligaste orsaken till allvarlig skada i trafikmiljö är när fotgängare faller omkull. Sammanlagt skadas nästan 3 000 personer allvarligt i fallolyckor i trafikmiljö varje år i Sverige, säger Therese Malmström på Transportstyrelsen.

I mellanstora städer som Örebro är cyklisterna särskilt drabbade av olyckor. Det totala antalet allvarligt skadade är cirka 18 00 personer. Nästan hälften, 46 procent, av de allvarligt skadade är cyklister. Näst vanligast är att man skadar sig som personbilist, enligt Transportstyrelsen.