Barn- och ungdomsmottagning invigs på fredag

fvmyyozsbmuhxelfennz

Nu på fredag invigs Stora Holmens barn- och ungdomsmottagning vid USÖ. Verksamheten är öppenvård för barn och unga från nyfödda till 18 år. Där kommer man att ta emot barn som behöver bedömas av en specialist i barn- och ungdomsmedicin men som inte har behov av USÖs specialistsresurser. De flesta av våra patienter kommer att finns inom bland annat astma-allergiområdet, tillväxt, pubertet och fetma.

Lokalerna invigs klockan 11.00 av regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg Fransson (S).