Tvisten om Elgströmska är löst

Attendo Sverige AB och Örebro kommun har haft en tvist rörande hävning av ett avtal avseende driften av Elgströmska huset. Kommunen beslöt att häva avtalet den 18 oktober 2013. Parterna har olika uppfattningar i fråga om det varit rätt att häva avtalet. Nu har parterna enats om att avsluta tvisten och se framåt och ha fokus på brukarna.

Både kommunen och Attendo är eniga om att prioritera brukarintresset och effektivast möjliga användning av skattemedel för att skapa förutsättningar för bästa möjliga vård, skriver de i ett pressmeddelande.

Kommunen ifrågasätter inte Attendos förmåga och kompetens att leverera god vård. Om kommunen framöver beslutar att genomföra upphandlingar av vårdtjänster ser kommunen positivt på att Attendo deltar som anbudsgivare, skriver de i pressinformationen.