V vill bygga flexibla boende för flyktingar, äldre och studenter

Vänsterpartiet vill att Örebro kommun ska prova den så kallade ”Västervikslösningen”. Den innebär att kommunen bygger flexibla boenden som passar såväl flyktingar som studenter.

– Därför vill vi att kommunen omgående söker kontakt med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen för att inleda ett samarbete, säger Murad Artin, kommunalråd för Vänsterpartiet i Örebro kommun.

Han berättar vidare att idén går ut på att kommunen låter bygga bostäder som är anpassningsbara för olika behov och Migrationsverket tecknar långa avtal, minst sex år eller längre, så att nybyggnationen kan bli lönsam för kommunerna. Boendet ska vara flexibelt för att passa till exempel asylsökande, studenter, äldre eller personer som fått uppehållstillstånd, något som Örebro kommun har stora behov av. U

töver boendet bygger modellen på samarbete mellan Migrationsverket och Arbetsförmedlingen så att kommunen kan stå redo med all tänkbar samhällsservice när flyktingarna kommer, enligt Vänsterpartiet i Örebro.

 

, ,