Hög andel självmord i länet – fler män än kvinnor tar sitt liv

untitled (2)

Örebro län ligger långt över riksgenomsnittet när det gäller män som begår självmord. Även andelen kvinnor i länet som tar sitt liv är högre än i landet i övrigt, visar Socialstyrelsens siffror. Under förra året tog 32 män och 15 kvinnor sina liv, enligt ny statistik.

På torsdagen arrangerar Region Örebro län ett seminarium på temat självmord och hur de kan förhindras. Syftet med utbildningen är att öka kompetensen om suicidprevention och bemötandet av personer med suicidproblematik, säger Tabita Björk forskare och föreläsare under utbildningsdagen. Med ökad kunskap om varningstecken för suicid och hur man kan bemöta de drabbade, kan fler göra skillnad, menar hon.

Föreläsningen sker på Universitetssjukhuset i Örebro och för att nå ut till så många som möjligt visas den även via länk på Karlskoga och Lindesbergs lasarett, Folkets hus i Kumla samt på allmänpsykiatrin i Hallsberg, uppger Region Örebro län. Drygt 500 personer är anmälda till suiciddagen.

Fakta:

Andel självmord för 2014, alla åldrar:

Män i Örebro 21.7 per 100.000 inv

Män i Riket 16.2 per 100.000 inv

Kvinnor i Örebro 9.0 per 100.000 inv

Kvinnor i Riket 7.5 per 100.000 inv

Källa Socialstyrelsen, dödsorsaksregistret. augusti 2014