KFUM Örebro Basket välkomnar ensamkommande – största projektet inom svensk idrott

KFUM Örebro Basket ingår nu i Svenska Basketbollförbundets projekt Välkommen hit. Det är svensk idrotts största projekt för ensamkommande flyktingbarn.

Projektet syftar till att samordna de ideella krafter som finns inom basketen, lära av varandra och nå ett ännu bättre integrationsarbete. Målet är att genom basket och föreningsliv ge barnen en port in till det svenska samhället och en nyckel att öppna den genom vänskap och relationer med personer som är etablerade i det svenska samhället. Det pågår redan en mängd aktiviteter gentemot nyanlända runt om i Basketsverige.

– Med hjälp av projektet kan vi ge föreningarna extra kraft att introducera basketen och föreningslivet för just ensamkommande flyktingbarn. Projektet syftar även till att samla kunskap om hur vi på bästa sätt välkomnar nyanlända till vår verksamhet. Vi har helt enkelt börjat bygga ett kunskapshus, säger projektledare Camilla Altéus.

Basketen kom till Sverige tack vare baltiska flyktingar under andra världskriget. Förutom att det är en human självklarhet att hjälpa till, vet vi hur många positiva effekter vi får av att vara inkluderande.

– Vi bryr oss inte om varifrån du kommer, vi bryr oss bara om vart du är på väg, säger SBBF:s generalsekreterare Lena Wallin-Kantzy.

Samarbetet med Svenska PostkodLotteriet innebär att förbundet får 3 miljoner kronor för Välkommen hit. Projektet löper fram till sommaren 2016 och omfattar 20 basketföreningar.