Så får du mobilkoll på skolmaten

y0px7jvm8ssq6nndrqoh

Nu lanserar Örebro kommun tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, en metod för att få information om skolmåltider. Projektet finansieras av Vinnova.

– Genom att prenumerera på skolmaten i sin elektroniska kalender blir informationen lättillgänglig och kan användas fritt av alla. Det öppnar massor av nya möjligheter. Externa aktörer kan till exempel skapa nya appar, kanske med möjlighet att betygsätta måltiderna. För verksamheternas del blir det enklare när publiceringen på webbsidorna sker automatiskt, säger Björn Hagström, e-strateg på Örebro kommun. .

Att fritt dela information på detta sätt kallas öppna data och rekommenderas, förutom av Sveriges Kommuner och Landsting, även av regeringen och EU.

Foto: Scandinav Bildbyrå/ Örebro kommun