Mp tar en diskussion om skattehöjning eller inte

Miljöpartiet i Örebro har ännu inte tagit ställning om de anser att det behövs en skattehöjning för att klara kommunens ekonomi kommande år.

– Skattesatsen är en viktig diskussion som vi politiker måste ta för att se hur vi ska kunna finansiera nödvändiga utbyggnader inom skola och välfärd, men också de investeringar som krävs till klimatåtgärder, säger Sara Richert, kommunalråd för Miljöpartiet.

– Vi delar kommunledningens analys att det kommer att krävas stora investeringar de kommande åren inom bland annat förskola och skola, inom äldreomsorgen och för mer satsningar på förebyggande sociala åtgärder. Vi har inte tagit något beslut om skattehöjning till vår budget, men det är en viktig diskussion att ta för att se hur vi ska få välfärden att gå ihop, säger Niclas Persson, Kommunalråd för Miljöpartiet

 

,