Skattehöjning med 50 öre – för att klara investeringarna

Skatten i Örebro kommun höjs med 50 öre nästa år. Detta görs för att kommunen ska klara av de investeringar inom bland annat skola som tidigare utlovats.

– Det går fantastiskt bra för Örebro, men just nu växer välfärdens behov snabbare än våra intäkter. Vi står inför att genomföra den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60-talet. Fram till 2020 kommer vi behöva göra plats för 3700 fler barn i skolan och förskolan. Det kommer att kosta, men det handlar om att a ansvar för att Örebro ska stå starkt även i framtiden, säger Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Skatteintäkterna i Örebro kommun ökar med nästan 300 miljoner kronor per år. Full kompensation för löner och priser kostar cirka 200 miljoner kronor per år. Resterande 100 miljoner kronor finns till för volymökningar. De närmaste åren kostar dock volymökningarna nästan 200 miljoner kronor per år, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

– Nu måste vi ha full fokus på att klara utbyggnaden av välfärden. Vi kommer inom de närmaste åren skapa betydligt fler platser i våra vård- och omsorgsboenden samt gruppboenden. Om vi blickar ut över kommunsverige så ser vi att många kommuner står i samma läge och att det är många kommuner som har eller för liknande diskussioner om att höja skatten, säger Rasmus Persson (C), kommunalråd.