Svårt hitta bostäder till ensamkommande barn – 12 000 kommer till Sverige

Det är ett hårt tryck på Örebro kommun att ordna fram boenden till de ensamkommande barnen. – Kommunens största utmaning vad gäller flyktingmottagandet i dagsläget är tillgången på bostäder. Bostadsbristen är stor och därmed ökar trångboddheten, säger Charlotta Karlsson-Andersson, chef på Vuxenutbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningen, Gymnasieförvaltningen.

Migrationsverkets prognos för i år var att cirka 7 000 ensamkommande flyktingbarn skulle komma till Sverige. Nu räknar de med att 12 000 barn ska komma hit i år. Både kommunala och privata platser är i stort sett helt fyllda. Torsdagen den 16 september kl. 15.30–17.30 är det öppet hus på Servicecenter på Drottninggatan 5. Då kan örebroarna få information hur de kan hjälpa till ibland annat flyktingfrågan.

När det gäller flyktingmottagandet i övrigt har Örebro kommun ett avtal med Migrationsverket kring mottagande av flyktingar.

– Kommunens ansvar börjar när personer fått ett uppehållstillstånd och fått en kommunplacering. Innan detta sker så är Migrationsverket ansvariga för boende i avvaktan på att en ansökan om uppehållstillstånd prövas, säger Charlotta Karlsson-Andersson.

När personer väl kommer till vår kommun ansvarar Arbetsförmedlingen för den så kallade etableringen och kommunen ansvarar för SFI, svenska för invandrare, att ordna boende för de som kommer som kvotflyktingar eller kommer från ett asylboende, samt samhällsinformation. Barn och unga slussas snabbt in i skolan via en verksamhet som heter Perrongen. Målsättningen är att alla skolor ska ta emot nyanlända barn och unga så att vi bidrar till integration och mångfald.