Kommunen nyanställer för att hjälpa ensamkommande

Med start kommande vecka påbörjar Örebro kommun rekryteringen av ny personal för att hinna hjälpa ensamkommande barn. – Vi behöver bland annat rekrytera chefer, kuratorer och personal till våra boenden, socialarbetare eller människor med pedagogisk bakgrund, säger Anna Jakobsson, chef för Avdelningen för ensamkommande barn och unga i ett pressmeddelande.

Idag är alla platser på kommunala boende fyllda och kommunen har även svårt att hitta privata lösningar för att placera dessa unga. Örebro kommun söker inte akutboende utan arbetar för att hitta långsiktiga boende för den här gruppen, säger Anna Jakobsson.

För att Örebro kommun ska kunna placera ensamkommande barn på privata boenden krävs att de är godkända av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. I ett senare skede kommer Anna och hennes kollegor att behöva utbildnings- och föreningshjälp för ungdomarna.