Örebro med på byggmässa – vill hitta vägar till billigare bostäder

rni9unqnxcw2dvgonl0x

Örebro kommun deltar den här veckan i mässan Business Arena. Det är en mötesplats för fastighetsbranschen.

– Nu finns ett förslag som kan komma med i riksdagens budget som innebär möjligheter till en bonus för kommuner som tar ett stort ansvar för byggandet. I Örebro bygger vi bostäder även där efterfrågan på marknaden inte är som störst, och vi vill hitta vägar att bygga billigare bostäder. Förslaget innehåller även bidrag till sanering av mark för bostadsbyggande, säger mark- och exploateringschefen Martin Willén.

– Vår planerings- och genomförandeprocess, den som gör det möjligt att börja bygga, är annorlunda och snabbare än andra kommuners. Det vanligaste är att vi köper mark, detaljplanerar väldigt generellt och flexibelt för byggande och sedan säljer marken. Sedan kan vi styra byggandet i dialog med den som ska bygga, förklarar Martin och säger att de flesta andra kommuner köper, säljer och därefter gör en detaljplan. Det tar längre tid och risken finns att överklaganden förlänger tiden ännu mer.