Rynninge en halvmeter under vatten – om Hallsbergsregnet fallit här

Delar av Rynninge på norr översvämmat och vattnet hade stigit upp emot en halvmeter i området. Det är scenariot om det regn som föll över Hallsberg nyligen hade fallit över Örebro istället. Även andra låglänta delar av staden hade ställts helt under vatten, till exempel vid viadukter, enligt länsstyrelsens och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps beräkningar.

Men ändå hade inte ett liknande ”100-årsregn” över Örebro fått samma förödande konsekvenser som i Sydnärke. Där ligger ett stort område lågt och är därför känsligt för kraftiga översvämningar, säger Christian Brun, vattenvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Han understryker att ”översvämningskartor” bygger på beräkningsmodeller vid en viss nederbörd och att det finns flera faktorer som påverkar hur allvarliga effekterna blir av rikligt regnande.