Manifest: Alla inom folkbildningen ger helhjärtat stöd till människor på flykt

”Idag ser vi en ström av flyktingar på väg till Europa bort från krigets fasor. Det är vanliga människor med vanliga jobb, vanliga kunskaper, vanliga liv, med en för oss ovanlig erfarenhet av att tvingas fly. Vi skall välkomna dessa människor genom att erbjuda dem folkbildande insatser i språk och samhällskunskap. Folkbildning är för folket, ett folk utan skillnader i ursprung, utan skillnader i kön eller sexuell läggning och utan skillnader i etnicitet. Ett folk där alla är lika och lika mycket värda. Manifest Samtliga studieförbund, samtliga folkhögskolor, Regionbiblioteket i Örebro län och Amatörteatersamverkan Örebro län är helt eniga om att helhjärtat ställa upp för att alla människors lika värde också är en grund för att fritt och frivilligt få delta i folkbildning. Vi välkomnar alla människor som tvingats på flykt. Folkbildningen välkomnar flyktingar”.

Detta visar vi genom att underteckna detta manifest. Örebro den 10 september 2015.

Samtliga studieförbund, folkhögskolor, Regionbiblioteket i Örebro län och Amatörteatersamverkan Örebro län genom Örebro läns bildningsförbund Katarina Hansson ordförande, Peter Zetterman, styrelseledamot