Örebro tappar i företagsrankning – nu på plats 127

Örebro kommun hamnar på plats 127 när landets företagare rankar företagsklimatet. Förra året hamnade Örebro på 116:e plats.

– Med de förutsättningar som finns borde Örebro ligga betydligt bättre till. Samtidigt presenterades en undersökning i förra veckan som visade att Örebro kommun får bra betyg när det gäller myndighetsutövningen gentemot företagen. Jag upplever att det blivit ett helt annat fokus på dessa frågor över tid men att det tar tid att få till förändring fullt ut. Sen får vi inte glömma att olika undersökningar mäter olika saker. Medan den andra undersökning tittar på en specifik del av kommunens verksamhet ligger vårt fokus på hur företagen tycker att det är att bedriva verksamhet i en kommun. Då spelar många faktorer in. Det är klart att det kan finnas stora skillnader och respektive kommun får fokusera på de områden de kan påverka, säger Karl Hulterström, regionchef Svenskt Näringsliv.

Läs mer om Örebros rankning: http://www.foretagsklimat.se/orebro

Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat baseras till två tredjedelar på enkätsvar från drygt 31 000 företagare och till en tredjedel på statistik från SCB och UC.