Hit flyttas eleverna från Risbergska

Gymnasienämnden beslutade på onsdagen att flytta program från Risbergska gymnasiet till andra gymnasieskolor från och med höstterminen nästa år. Eleverna vid Riksgymnasiet för döva och hörselskadade integreras lokalmässigt på Rudbecksgymnasiet. Beslutet är en konsekvens av att Programnämnd barn och utbildning i juni beslutade att lägga ned Risbergska gymnasiet. De program som berörs av beslutet är:

  • samhällsprogrammet som flyttas till Rudbecksgymnasiet
  • samhällsprogrammet högfungerande autism som flyttas till Virginska gymnasiet
  • samhällsprogrammet media som flyttas till Karolinska gymnasiet, undantaget kommande årskurs 2 och 3 som flyttar med till Rudbecksgymnasiet
  • introduktionsprogrammet blir kvar på Virginska gymnasiet.
  • Dessutom kommer eleverna vid Riksgymnasiet för döva och hörselskadade från Risbergska gymnasiet att få lokaler på Rudbecksgymnasiet och hörseltekniska lösningar installeras i ett antal klassrum.

– Jag känner mig mycket nöjd med dagens beslut och känner att vi kunnat leva upp till vårt löfte om att lyssna till alla och försöka hitta en lösning som de flesta kan vara nöjda med. Vi har också tagit särskild hänsyn till de döva och hörselskadade eleverna samt gruppen med högfungerande autism. De kommer att få lokallösningar de önskat och vi tar stor hänsyn till deras särskilda behov, säger Per-Åke Sörman (C), ordförande i Gymnasienämnden.

– Nu ska förvaltningen i samarbete med kommunens lokalförsörjningsavdelning och fastighetsägare tillsammans med berörd personal, genomföra flytten av programmen. Arbetet med lokalfrågorna ska starta omgående och en tidplan för flytten ska göras. Alla berörda såväl på Risbergska som mottagande skolor ska ha en tidplan för flytten och våra medarbetare ska så snart det är möjligt få veta sin nya placering, säger förvaltningschef Charlotta Karlsson-Andersson.