Minskning av olagliga cigaretter i Örebro

Försäljningen av obeskattade och illegala cigaretter fortsätter att öka och var sjunde cigarett som röks i Sverige är obeskattad. Mest ökar konsumtionen i Norrland, medan Örebro går emot trenden och visar lägre siffror än förra året, enligt Tobaksleverantörsföreningen statistik.

Andelen olagliga cigaretter i Örebro minskade med fyra procent i år jämfört med 2014, enligt undersökningen.

Varje år sedan 2008 genomför Tobaksleverantörsföreningen en studie av svenskarnas privatimport, samt en granskning av 10 000 tomma cigarettförpackningar i hela landet. I årets undersökning ökar konsumtionen av illegala cigaretter i de flesta städer, mest längst Norrlandskusten en ökning som väntas fortsätta.

– Ökningen kan accelerera om regeringen inför exponeringsförbud i butik och varumärkesförbud på cigarettförpackningar, vilka utreds för närvarande, menar Tobaksleverantörsföreningens VD Martina Elfgren Lilja.

Samtidigt som den illegala konsumtionen ökat i landet som helhet minskar den i Örebro och Halmstad. Även i Malmö, som legat högt på listan, minskar den illegala handeln. En orsak tros vara stärkt samarbete mellan Polisen, Malmö stad, Skatteverket och Tullverket inom ramen för Operation Olivia.

-Vi har gjort en satsning mot den organiserade brottsligheten. Vi vill göra det obekvämt för dem och samverkan har varit A och O, säger Polisens tobakssamordnare i Malmö, Håkan Gustafsson. För att minska den illegala försäljningen, särskilt till ungdomar, vill Tobaksleverantörsföreningen och Skatteverket se samma typ av villkor som gäller för alkohol. – De som säljer cigaretter skulle behöva någon typ av tillstånd från kommunen, säger Pia Bergman, nationell samordnare mot grov ekonomisk brottslighet på Skatteverket.