Ny kö för vapenlicens i sikte

kulskytte_450_m_lewander%20[1]

Från och med den 1 oktober kommer handläggningstiderna för vapenärenden bli densamma i polisregion Bergslagen. Örebro län ingår i den regionen tillsammans med Värmland och Dalarna. Då bildas nämligen en gemensam handläggningskö, meddelar polisen.

Varje polisområde har idag en egen handläggning av vapenärenden. Men från och med månadsskiftet kommer en gemensam kö att bildas, vilket innebär att alla regionens vapenhandläggare kommer att ta hand om ärendena oavsett var i regionen den sökande bor.

Precis som tidigare kommer alla ärenden att handläggas i turordning, då en komplett ansökan har lämnats in, informerar polismyndigheten.

foto: Svenska Jägareförbundet