Sd har ett tydligt budskap – utan en dold agenda

Sverigedemokraterna ses av vissa som ett parti med dubbla ansikten, att de inte är ärliga med sina åsikter utan har en dold agenda, säger Simon Oja, forskare i retorik vid Örebro universitet. Han har jämfört externt och internt riktad kommunikation och hans forskning visar att det inte stämmer. Innehållet är detsamma även om partiet säger det på olika sätt, menar forskaren.

Flera av skämtteckningarna från SD-Kuriren är förvisso grova på ett helt annat sätt än valaffischer och annonser. Skämtteckningarnas explicita tilltal tål inte offentligheten, i vart fall inte majoriteten av dem. Men det är samma åsikter som uttrycks, att Sverige är för svenskarna och att invandringen är ett hot, säger Simon Oja.

Valaffischer och annonser har anpassats till den externa målgruppen men de innehåller samma budskap som SD-Kurirens skämtteckningar. Det som särskiljer Sverigedemokraterna från övriga riksdagspartier, nationalismen och xenofobin det vill säga rädsla för främlingar, återfinns i båda materialen.

Partiets berättelse om ett närmast mytiskt land som i dag är i förfall eller till och med under attack är en röd tråd i allt material. Både externt och internt lyfter partiet fram att det finns en konflikt mellan svenskar och invandrare, specifikt muslimska invandrare. Nästintill alla problem går att härleda till invandringen. Och i de fall invandringen inte utgör problemet är det troligt att den är lösningen. Att kraftigt begränsa invandringen kan lösa allt från kriminalitet, arbetslöshet och låga pensioner, säger Simon Oja.