Snart kan du källsortera direkt i gröna tunnan – olika påsar för olika material

p1ls7ewtwuawmnk06a91

Nu kommer villaägare i Örebro kunna sortera sitt hushållsavfall på ett enkelt och miljöanpassat sätt. De kommer förses med plastpåsar i olika färger som de sorterar sitt avfall i och som de sedan kan slänga i sin vanliga soptunna.

Allt material kommer att köras till Eskilstuna utom matavfallet som Örebro kommun själva tar hand om, på samma vis som tidigare i brun tunna. Idag sorteras bara matavfall ut och det övriga hushållsavfallet slängs osorterat i en och samma påse. Förpackningarna av olika slag har villaägaren fått åka med till återvinningscentralen eller de återvinningsstationer som finns runt om i kommunen.

Redan i november kommer de första villaägarna, 2 500 stycken, gå över till den nya hanteringen. Område för område tas sedan in i den nya modellen och ambitionen är att det ska vara genomfört fullt ut för alla villor under våren 2016.

Totalt handlar det om 18 000 villor och småhus samt 2 000 fritidshus.