Kraftig ökning av bostadspriserna

På fem år har priset på en villa i Örebro län ökat med 27 procent. Prisstegringar för bostadsrätter är ännu kraftigare med en uppgång på 114 procent, enligt ny mäklarstatistik.

Örebro län hamnar därmed i toppskiktet i landet vad det gäller prisutveckling på bostäder. För bostadsrätter är det endast Västerbotten och Norrbotten som har haft en kraftigare prisökning. De två länen samt Uppsala är tillsammans med Örebro där villapriserna procentuellt har stigit mest sedan 2010, enligt Fastighetsbyråns uppgifter.

,