Live at Heart utvecklas till skandinaviskt musikcentrum

IMG_0064

Projektet Scandinavian Centre of Live Music ska marknadsföra Örebroregionen som en attraktiv musikregion och bistå unga musiker. Musikcentret är en utveckling av dagens Live at Heart.

Den satsningen kommer Region Örebro län att stötta med 2,3 miljoner kronor under en period på tre år. Det beslutade Nämnden för regional tillväxt vid torsdagens sammanträde.

Musikfestivalen Live at Heart startades 2010, och den har sedan dess blivit allt större. Numera samlar den varje år cirka 900 musiker som spelar på olika platser i Örebro under några dagar i september. Nu vill initiativtagarna till Live at Heart starta ett nytt projekt, Scandinavian Centre of Live Music. Förhoppningen är att konceptet ska göra Örebroregionen attraktiv för musikbranschen, och bli en mötesplats för internationella festivaler där osignerade musiker spelar för att visa upp sig.

– Projektet kommer att sätta Örebroregionen på den musikaliska kartan. Örebro län kommer att utvecklas till en kreativ och nyskapande musikregion där unga musiker får en chans att uppfylla sina drömmar, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Nämnden för regional tillväxt.

Scandinavian Centre of Live Music ska stötta unga musiker så att de får verktyg att gå vidare i sin karriär för att bli professionella. Projektet kommer även att bidra till att turism- och restaurangbranschen kan öka sin omsättning. I bästa fall leder det även till att nya företag etablerar sig i vår region, säger Irén Lejegren.

Projektet beräknas kosta drygt fem miljoner kronor. Region Örebro län kommer under tre år att bidra med totalt 2,3 miljoner kronor.

, ,