Stort intresse för att hjälpa ensamkommande

l8rgbvmytk4ichjfxwxy

Det kom ett 50-tal personer till Örebro kommuns information om behovet av platser för ensamkommande barn. Jenny Åkerström, gruppledare för rekrytering på enheten för familjehem, är glad över att så många vill hjälpa till.

– Vår verksamhet träffade ett 20-tal intresserade personer på Servicecenter på Drottninggatan. Ungefär hälften fyllde i en intresseanmälan för att bli familjehem, och några fick med sig papper hem att fylla i. Det vi kommer att göra nu är att skicka ut medgivanden för inhämtning av registerutdrag, och kontakta de intresserade för att boka hembesök.

– Vi ser framförallt ett fortsatt behov av familjehem och jourhem för barn upp till 17 år, både till barn som inte kan bo hemma och till ensamkommande barn. Det finns alltid ett stort behov av familjehem, och på sista tiden har antalet ensamkommande barn ökat mycket vilket innebär brist på familjehem. Vi har även ett fortsatt behov av kontaktfamiljer, säger Jenny.

Onsdagen den 28 oktober är det dags för nästa öppet hus.

foto: Örebro kommun