Utvecklar app för bättre koll på vården efter operation

ihz1mgkm63xcpgig6aef

Med hjälp av en app till mobilen ska vården få bättre koll på nyopererade patienters eftervård. Den ökar även tryggheten för patienten. Örebro universitet och företaget Nethouse Örebro AB bildar ett gemensamt bolag för att vidareutveckla professor Ulrica Nilssons innovation med appen.

Verktyget ska systematisera uppföljningen av nyopererade patienter och deras kontakt med vården. I appen kan patienten registrera hur hon mår och återhämtar sig, samtidigt får patienten också en fråga om hen vill ha kontakt med en sjuksköterska. Dels leder det till att sjukvården får data för kvalitetsuppföljning av den vård som utförs, dels att patienter som känner sig otrygga och ensamma efter utskrivningen får återkoppling.

Ulrica Nilsson har fått tre miljoner kronor från forskningsrådet Forte för att vetenskapligt förankra metoden samt utveckla den praktiska lösningen. Det tekniska utvecklingsarbetet sker tillsammans med IT-företaget Nethouse Örebro.

På bilden ses Ulrica Nilsson och Anna Ragén, Örebro universitet, tillsammans med Nethouse Örebros VD Fredrik Stenman.

,