Flera kyrkor säger ja till stadsmission

ljushand1

Flera kyrkor i Örebro säger nu ja till bildandet av en stadsmission. Initiativet kommer från Svenska kyrkan och hittills har även Hagakyrkan, Betelkyrkan, Vasakyrkan och Filadelfiakyrkan gett klartecken.

Senast den 30 september ska andra aktörer, inklusive inom det sociala området, ge besked om medverkan.

Det var i maj som Svenska kyrkans fullmäktige i Örebro beslutade om att förverkliga tanken på en stadsmission lokalt.

”Det görs redan jättemycket på det här området och Stadsmissionens uppgift blir att vara en samlande och stark aktör i kyrkornas etablerade sociala arbete. En Stadsmission ger oss större möjlighet att samordna och utveckla arbetet för att möta människor i nöd, utsatthet och utanförskap”, sa kyrkorådets ordförande Timmy Leijen när avsiktsförklaringen presenterades.

En stadsmission beräknas kosta cirka 7,5 miljoner kronor. Verksamheten kan vara igång under nästa år. Förslag på verksamheter för Örebro Stadsmission är så kallade blixtjobb för människor som lever i utsatthet samt second hand-butiker som genererar jobb för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Råd och stöd för hemlösa EU-migranter, så kallad “Cross-roads” är ett annat, enligt tidigare uppgifter från Svenska kyrkan.

foto: Stadsmissionen.org