14 procent av länsborna är födda utomlands – och andelen ökar

Drygt 14 procent av länets invånare är utrikes födda. Och andelen förväntas öka. Under våren har Region Örebro län sammanställt en statistisk rapport om invandring och integration i länet.

– Rapporten ger oss både nya insikter och stärker sådant som vi fått reda på från andra håll. Det ger oss bättre redskap att rationellt jobba med integrationsfrågan, säger Petter Arneback, regional utvecklingsdirektör.

Invandringen står för en väsentlig del av regionens befolkningstillväxt. Samtidigt flyttar mellan 30 och 40 procent av de utrikes födda ut från regionen redan två till tre år efter att de flyttat till hit.

– Det här är en aspekt på integrationsarbetet som sällan lyfts fram. När så många som upp till 40 procent flyttar inom tre år påverkar det självklart integrationsarbetet, kommenterar Petter Arneback.

De utrikes födda i länet har i många fall en gedigen utbildningsnivå som i en del fall ligger i paritet med eller över den för inrikes födda. Här har vi helt klart en onyttjad tillgång. Vi har flera lokala och regionala initiativ för att rekrytera högutbildad personal och skapa bättre matchning på arbetsmarknaden. Men det här är ett område där vi kan bli ännu bättre, fortsätter Petter Arneback.

Bland de yrkesverksamma är vården är den största arbetsgivaren för utrikes födda. 11 procent av de invandrade männen jobbar inom vård och omsorg och hela 38 procent av kvinnorna gör det. Ingen annan enskild sektor är en så dominerande arbetsgivare för utrikes födda. Andra stora arbetsgivare är tillverkningsindustri för män, 21 procent och utbildning för kvinnor, 14procent.

,