Ska besluta om 2,2 miljoner till Örebro Föreningsråd

Vid sitt möte den 22 september kommer kommunstyrelsens utskott besluta att stödja Örebro Föreningsråd med 2,2 miljoner kronor. Stödet ges för utveckling och drift av verksamheten i Föreningarnas hus nästa år. Man fattar också ett principbeslut om finansiering i motsvarande storleksordning för 2017 och 2018.

Finansieringen sker genom budgeterade medel för stöd till civila samhället. Örebro föreningsråd är paraplyorganisation för 155 föreningar inom Örebro kommun, med cirka 65 000 individuella medlemskap.

Verksamheten i föreningsrådet syftar till att bygga broar mellan föreningar och att främja utvecklingen av föreningslivet i kommunen. Sedan 1 april 2015 driver Örebro föreningsråd Föreningarnas hus och har sedan dess löpande utvecklat verksamheten.

, ,