Gratis städningen vid snabb flytt – stort behov av vårdplatserna

Om en lägenhet inom vård- och omsorgen i Örebro kommun är tömd inom fem dagar efter dödsfall eller utflytt har vård- och omsorgsnämnderna beslutat att erbjuda de anhöriga gratis flyttstädning. Ett avtal har träffats med TS lokalvård att utföra städningen.

– Vi vill att fler med behov får den vårdplats de behöver snabbare. Nämndernas målsättning är därför att platserna på våra vård- och omsorgsboenden ska stå tomma så kort tid som möjligt. Dessutom vill vi avlasta anhöriga i en tung situation. Säger Gunhild Wallin (C) ordförande i Vård och omsorg Väster.

– Gratis flyttstäd inom fem dagar är tänkt att möjliggöra en enkel och smidig process för såväl boendet som för de anhöriga. Städningen kommer dessutom att vara kvalitetssäkrad då den utförs av särskilt utbildad personal, säger Marie Brorson (S) ordförande i vård- och omsorgsnämnd Öster.

– Även om syftet främst är att stimulera en snabbare flyttkedja så tror jag att många anhöriga uppskattar att inte behöva stå och städa när de precis mist en släkting, säger Urban Boström (KD), vice ordförande i vård- och omsorgsnämnd öster.

,