Norrmännen har hittat Örebro igen

norge12

De utländska gästnätterna i Örebro län har ökat med nästan tio procent. Dessutom visar mätningen att de norska turisterna har hittat tillbaka till Örebro.

De svenska gästnätterna har också ökat i länet med två procent vilket innebär 10 548 fler gästnätter under årets första sju månader.

Mätningen visar att norrmännen har hittat tillbaka till Örebro och har ökat med 64 000 gästnätter vilket är en ökning med nio procent från förra året. Förutom Norge kommer de utländska turisterna framförallt från Tyskland och Nederländerna.

Onsdagen den 23 september arrangerar Region Örebro län en konferens om turismen och besöksnäringens betydelse för Örebroregionens tillväxt.

– Besöksnäringen är idag den största exportnäringen i Sverige. Därför finns det behov att skapa ett forum för dialog mellan näringsliv och politiker i Örebro län. Vi vet varför man vill komma till Sverige. Det handlar om att få uppleva aktiviteter i naturen och att ta del av det svenska kulturarvet och livsstilen. Vi måste jobba med både outdoor- och kulturturismen för att göra regionen mer konkurrenskraftig. Turismen ökar globalt och vi har möjligheter att ta del av denna ökning, säger Toni Eriksson, Utvecklingsledare turism, Region Örebro län.

 

,