Forskning om idrott och hälsa får fem extra miljoner

Gymnastik- och idrottshögskolan får fem miljoner extra i forskningsanslag i regeringens budgetproposition och ett extra anslag till grundutbildningen.

Som ett led i regeringens mål att utveckla undervisningen i skolan har GIH, i samverkan med Örebro universitet och Malmö högskola, etablerat en forskarskola i skolämnet Idrott och hälsa.