Planerar för 200 lägenheter vid Örnsro IP

529b_Örnsro+IP

Örebro kommun planerar för byggnation av 200 lägenheter vid Örnsro IP. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på tävlingsprogram som riktar sig till byggherrar och arkitekter vilka inbjuds att tävla om att få köpa marken och utveckla platsen med bostadsbebyggelse.

– Med sitt läge 1,5 kilometer från city och samtidigt nära naturen har Örnso en stor potential att utvecklas till någon alldeles särskilt. Området kommer inte till sin rätt så som det används idag. I och med denna utveckling kan Örebro utvecklas som å-stad då Svartån kan tas till vara och får sätta sin prägel på det nya området, säger Björn Sundin (S), ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

Enligt förslaget på tävlingsprogram kommer stort fokus att ligga på tävlingsbidragens arkitektoniska kvalitet. Under 2017 kan byggnationsarbetet påbörjas. De föreningar som nu bedriver sin verksamhet vid Örnsro IP har informerats om planerna för Örnsro och kommer att kompenseras.

,