Rätt kost och träning räddar dina muskler

zkibd2vdmxyduompgyha

Med rätt kost och styrketräning kan vi behålla eller utveckla våra muskler. Det visar en ny studie vid Örebro universitet. Studien är publicerad i Journal of Applied Physiology.

I snitt förlorar vi cirka tio procent av vår muskelmassa per årtionde. Forskarna beskriver det som en dold folksjukdom som kommer bli ett allt större problem allt eftersom fler lever längre.

I Örebrostudien ingick 60 kvinnor mellan 65 och 70 år. De var alla friska, aktiva och mådde bra. De delades slumpvis in i tre olika grupper. En kontrollgrupp som fortsatte som tidigare, en grupp som började styrketräna två gånger i veckan och en tredje grupp som började styrketräna och som dessutom fick en kostplan. Efter sex månader var det tydligt att styrketräningen hade gett resultat. Båda grupperna som tränade hade 20 procent starkare benmuskler. Gruppen som inte tränade hade förlorat muskelstyrka.

– Men det som slog oss var muskelmassan. Den första gruppen hade försämrats även här. Den andra gruppen som styrketränat hade ökat muskelmassan något men den tredje gruppen som dessutom hade förändrat sin kost hade ökat sin muskelmassa signifikant, säger Fawzi Kadi, professor i idrottsfysiologi, som genomfört studien tillsammans med doktoranden Emelie Strandberg och andra forskare i gruppen Muscle & Exercise Physiology- Research Group.

foto: Örebro universitet