550 barn har inte ”semester” från förskolan

Enligt de första prognoserna rör det sig om 550 barn i Örebro kommun som aldrig eller mycket sällan är ledig från förskolan. De går dit i stort sett varje vardag året om. I ett 40-tal fall gäller det barn där en av föräldrarna är hemma och tar hand om ett syskon.

Förskolenämnden i Örebro kommun får information om detta på det kommande mötet den 6 oktober. Det handlar om barn i åldrarna 1 till 5 år som inte får någon längre sammanhängande ”semester” från förskolan.

Krav har lyfts nationellt om att så unga barn har rätt till minst fyra veckor ledighet från dagis.