Dyra fall för vården – 1 500 behöver sjukvård efter att ha ramlat

Kostnaden för vården av fallskador i Örebro län beräknas till 726 miljoner kronor på ett år. För två år sedan ramlade nästa 1 500 personer över 65 år så illa att de behövde sjukvård.

Förra året behandlades 514 personer över 70 år inom slutenvården i Region Örebro län för en höftfraktur. På USÖ opereras ungefär en patient per dag på grund av en höftfraktur.

– Studier som är gjorda på USÖ visar att 95-98 procent av patienterna med höftfraktur ådrar sig dessa på grund av ett fall, säger Åsa Andersson legitimerad sjukgymnast, medicine doktor och FoU-ansvarig vid geriatriska kliniken på USÖ.

För att uppmärksamma det deltar Region Örebro län i den nationella kampanjen Bättre balans för att förebygga fallolyckor. Kampanjen börjar måndagen den 28 oktober.