V säger ja till skattehöjningen

Vänsterpartiet i Örebro kommun säger ja till majoritetens föreslagna skattehöjning med 50 öre. –

För oss handlar det om att säkerställa att vi har tillräckligt många och bra förskolor och skolor och att vi kan ta hand om våra äldre och funktionsnedsatta på rätt sätt. För att vi ska kunna göra detta över huvud taget så behövs mer resurser, säger Vänsterpartiets kommunalråd Murad Artin (V).

När Örebro växer är det bland annat för att det föds många barn men också för att många barnfamiljer flyttar hit. Samtidigt som skatteintäkterna ökar med all inflyttning så ökar också behoven. Faktum är att behoven ökar mer än skatteintäkterna.

– Att vi blir fler är ju bara positivt och när skatteintäkterna inte ökar i samma takt som behoven måste vi se till att ordna det. Det måste finnas pengar för att ordna bra utbildning för alla barn och unga så att de kan utvecklas och växa och få en bra framtid, säger Murad Artin.

Vänsterpartiet kommer om ett par veckor att lägga fram ett eget förslag till budget i Örebro kommun.

,