Vet inte hur mycket smärta ett nyfött barn tål

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

För tidigt födda barn som får intensivvård utsätts för mycket smärta och smärtan orsakar skador. Men hälften av dessa barn inte får någon smärtbedömning av vårdpersonal.

– Det vill säga ingen kontrollerar om de upplever smärta eller hur mycket smärtlindring de behöver, säger Mats Eriksson, forskare vid Örebro universitet.

För tidigt födda barn är känsliga för smärta eftersom hjärna och nervsystem är under utveckling.

– Men det går inte att ge dem smärtlindring eller lugnande medel för säkerhets skull för smärtlindring vid fel tillfälle leder också till skador. Därför är smärtskattningen så viktig, säger Mats Eriksson, specialistsjuksköterska i intensivvård och forskare i medicinsk vetenskap. 20 procent av barnen fick aldrig smärtlindring och det är troligt att många av dem hade behövt det åtminstone vid något tillfälle, säger Mats Eriksson.

– I Sverige har vi kommit långt. Vi är bra på smärtskattning och på att anpassa behandlingen. Vi är dessutom bra på att ta hjälp av andra metoder. Att lindra smärta med sockervatten eller genom hud-mot-hudkontakt med en förälder. På så sätt lindrar vi smärtan för barnet utan att använda för mycket smärtstillande eller lugnande.

Mats arbetar med kartläggningen tillsammans med Hugo Lagercrantz och Lena Bergqvist vid Karolinska institutet samt forskare från 17 andra länder.