63 extra miljoner till universitetet

Örebro Universitet, miljöbilder på universitetet. Uppdrag åt Örebro Universitet.

I regeringens höstproposition får Örebro universitet ökade anslag för forskning och utbildning på forskningsnivå med 24 miljoner kronor. Lärosätet får därmed sammanlagt 250 miljoner i anslag.

Även utbildning på grundnivå och avancerad nivå får en ökning med drygt 39 miljoner, jämfört med förra årets budget, till 748 miljoner kronor.

foto: Örebro universitet/ Kicki Nilsson