Måste nyanställa 50 till förskolorna – 2 000 extra för att jobba i Vivalla

Örebro kommun ska nyanställa minst 50 personer till jobb på förskolorna. Under de kommande åren ökar barnkullarna i storlek och det kommer att byggas nära 20 nya förskolor i kommunen.

De som får jobb på förskolorna i Vivalla får 2 000 kronor extra i månadslön.

– Det är svårt att rekrytera förskollärare till Vivalla-området. Få sökande. Genom att satsa på högre löner på ett geografiskt svårrekryterat område hoppas vi på både fler sökande samt mindre rörlighet bland personalen, att de stannar kvar. Vi vill helt enkelt ge incitament för att behålla pedagoger i ett område som är svårrekryterat på grund av ett oförtjänt dåligt rykte, säger Marie Magnusson Kd, ordförande i Förskolenämnden Örebro kommun.

 

Rekryteringen har börjat och arbetsgivarens förhoppning är att så många tjänster som möjligt ska vara tillsatta redan i januari nästa år.

Som nyutexaminerad erbjuds den nyanställda att få en mentor under det första året.