Brunnsskolan byggs ut – planerar för ombyggnation på Norrbyskolan

pennor-papper-mer-cropped_778x585

Örebro kommun planerar att bygga ut Brunnsskolan i Adolfsberg. Förslaget till nybyggnation finns med på ärendelistan när Programnämnd Barn och utbildning har möte under tisdagen.

– Brunnskolan har idag en kapacitet för att ta emot 385 elever och i dagsläget finns 382 elever i verksamheten. När utbyggnaden står färdig till höstterminen 2017 kommer skolan att kunna ta emot ungefär 100 ytterligare elever, säger Anders Östman (KD), vice ordförande i programnämnd Barn och utbildning.

– Den byggnad som idag inrymmer slöjdsalar kommer att rivas och byggas upp igen. Nya klassrum skapas samtidigt som slöjdsalarna ersätts, säger Per-Åke Sörman (c), presidieledamot i programnämnden.

Där finns även underlag för en ombyggnation av Norrbyskolan.

Inom en femårsperiod behöver Örebro kommun ordna fram 3 700 nya platser i förskolan och skolan. Den politiska majoriteten har kallat till en presskonferens under tisdagen på Brunnsskolan för att berätta om arbetet med att skapa fler skolplatser.