C vill ha öppet intag till missbruksvård

Vid Centerpartiets stämma i Falun antogs ett nytt Välfärdsprogram. Rasmus Persson, kommunalråd för Centerpartiet i Örebro kommun, är en dem som utformat programmet. Där slås fast att partiet ska arbeta för att öppenvårdsinsatserna i kommunerna utvecklas.

– Därför måste en ändring av socialtjänstlagen göras så detta möjliggörs. Vi måste ha en attityd där vi utgår från att det är individen själv som bäst känner till sina problem. Fler insatser måste erbjudas utan att det ska krävas biståndsbeslut. Ambitionen är att kommunen erbjuder hjälpen direkt då den sökande är som mest mottaglig. Ett öppet intag för människor med missbruksproblem borde vara en självklarhet i landets kommuner, säger Rasmus Persson.

– Samhällets uppdrag ska vara att ge stöd och hjälp när människor är som mest motiverade. Därför måste trösklarna till missbruksvården sänkas, genom att göra det möjligt för människor att få hjälp snabbare genom en enklare process. Det är även viktigt att slå fast att vård och stöd till människor med missbruksproblem måste utgå från samma principer som vården till människor med andra sjukdomar, det vill säga att lindra konsekvenserna och skadorna av sjukdomen och att om möjligt bota.