JM bygger 100 nya bostäder på CV-området

Företaget JM ska bygga 100 nya bostäder på Alnängarna vid CV-området. Det är markägaren Jernhusen som har sålt byggrätten. Detta är det första steget i omvandlingen av järnvägshistoriska CV-området till en ny levande stadsdel. Köpeskillingen blev 24 miljoner och byggstart planeras under 2016, uppger Jernhusen.

– Jernhusen vill utveckla attraktiva stadsdelar i kollektivtrafiknära lägen och JM delar vår syn på att CV-området har en stor potential att bli en ny attraktiv plats att både bo, arbeta och mötas i för människor i Örebro, säger Ann Wiberg, affärsområdeschef Stadsprojekt Jernhusen.

CV-områdets historia går tillbaka till förra sekelskiftet då tågen kom till Örebro och Statens Järnvägar behövde verkstad och uppställningsplatser. Området omfattar cirka 30 hektar och har än idag underhållsfunktioner för tågen, men med tiden har också helt andra hyresgäster flyttat in på området. Framtidsplanerna för området är att omvandla det till en levande stadsdel och det arbetet startas nu upp av Jernhusen och Örebro kommun. CV-området är en skatt som varit gömd bakom stängsel länge.

– Vi ser fram emot att kunna släppa in Örebro och örebroarna här och jag är övertygad om att känslan och karaktären i stadsdelen kommer bli unik tack vare den historia som bokstavligen sitter i väggarna här, säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt Örebro kommun.

,