Ökad samverkan i vården – kan bli möjligt för patienten att välja sjukhus

Regionerna Örebro och Uppsala har tecknat avtal om ökad samverkan inom vården. Avtalet gäller fram till 2019. En effekt av avtalet kan bli att patienterna i framtiden fritt får välja sjukhus när de behöver vård.

I samverkansavtalet förbinder sig landstingen och regionerna att de ska stärka Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som samverkansområde. De ska också verka för en mer jämlik vård inom sjukvårdsregionen och för att hälso- och sjukvårdsresurserna ska utnyttjas effektivt”, skriver de i ett pressmeddelande.

– Det känns mycket bra att de sju landstingen och regionerna nu för första gången har ett gemensamt avtal där vi ska arbeta för en mer jämlik sjukvård och där alla delar ingår. Vi får en ökad transparens och tydlighet, och vi kommer bort från de bilaterala avtalen mellan enskilda parter. Nu gäller lika villkor för alla, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), ordförande för Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Innan avtalet träder i kraft ska det också godkännas av landstingen och regionerna som ingår i sjukvårdsregionen.

 

,