Landstinget förlänger vårdavtal med Attendo

Region Örebro län ska upphandla 18-20 externa vårdplatser med närhet till Universitetssjukhuset Örebro. Det beslutade regionstyrelsen i dag. Samtidigt förlängs under upphandlingstiden befintligt avtal med Attendo AB om externa vårdplatser vid Rynningeviken i Örebro.

För att få tillgång till fler vårdplatser beslutade regionstyrelsen i mars om att köpa 36 externa vårdplatser av Attendo, Rynningeviken. Avtalet går ut den 4 november.

– Vi är väldigt nöjda med hur de externa vårdplatserna vid Rynningeviken har avlastat Universitetssjukhuset Örebro under en besvärlig tid, säger Marie-Louise Forsberg- Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Platserna har varit nödvändiga ur patientsäkerhetssynpunkt. Även om antalet utskrivningsklara patienter har minskat på sjukhuset behöver vi även fortsättningsvis ha tillgång till externa vårdplatser – dock inte lika många som tidigare. Att utskrivningsklara patienter snabbt kan flyttas från akutvårdsplatser ger oss också förutsättningar för bättre tillgänglighet och kortare väntetider.

Regionstyrelsen avsätter 5,3 miljoner kronor för den förlängda avtalsperioden.

,